Ekerum konsthall företräder svensk och
internationell nutida konst samt skulpturalt glas.

Bertil Vallien

bertil_vallien

Bertil Vallien har sedan 1960-talet varit en av de mest inflytelserika svenska formgivarna. Han har påverkat både estetiskt uttryck och infört nya idéer för produktion och individualisering av glaset. På 1980-talet införde han konceptet Artist Collection där föremålen tillverkades i flera exemplar men sedan gav konstnären sin touch till varje enskilt föremål. Konceptet drog ned tillverkningskostnaderna så att en bredare publik kunde nås. Samtidigt var varje föremål unikt vilket passade 1980-talets individualistiska tidsanda.

Bertil utbildade sig vid Konstfack i Stockholm och därefter i USA och Mexiko. Intressant kuriosa är att han på den tiden hette Wallin i efternamn men ändrade stavningen till Vallien då han i USA upptäckte att det fanns en svensk silversmed vid namn Wallin.

Bertil Vallien - Båt 2

Bertil Vallien - Båt 3

011