Ekerum konsthall represent Swedish and
international contemporary art and sculptural glass.

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg - Local focus

Robert Rauschenberg 1925-2008. Världsberömd amerikansk popkonstnär. Har bidragit till att revolutionera det amerikanska måleriet efter den abstrakta expressionismen. Mest känd i Sverige för konstverket Monogram bestående av en get i ett bildäck som kan beskådas på Moderna Museet i Stockholm.

Robert Rauschenberg - Flaps

Flaps, 52.000:-

Robert Rauschenberg - Local focus

Local focus, 34.000:-

Robert Rauschenberg - Next room

Next room, 48.000:-

Robert Rauschenberg - Site

Site, 45.000:-

Robert Rauschenberg - Winner Spinner

Winner spinner, 38.000:-